søndag 17. januar 2010

Lys/mørk kontrasten

 1. Først skal du beskrive faglig hva lys/mørk kontrasten er
 2. Deretter skal du laste opp et foto, som du selv har tatt som et eksempel på denne kontrasten
 3. Beskriv til slutt lys/mørk kontrasten i bildet ditt


  Komplementærkontrasten

  Skriv et blogginnlegg som inneholder følgende:
  1. Faglig beskrivelse av komplementærkontrasten
  2. Foto og beskrivelse av komplementærkontrastøvelsen.
  3. Hvis du ønsker å skrive om stiliseringen i forkant, må du gjerne gjøre det.


   Kvalitetskontrasten

   Skriv et blogginnlegg med overskriften Kvalitetskontrasten. Innlegget skal inneholde:
   1. Beskrivelse av hva kvalitetskontrasten er
   2. Foto av din kvalitetskontrastøvelse
   3. Beskrivelse av kvalitetskontrastøvelsen


    KARAKTER PÅ BLOGGEN

    Du får en karakter i kvalitet og dokumentasjon for 2 termin på bloggen din. Dette vil bli vurdert når karakteren settes:
    • at du har besvart alle oppgaver
    • at du har svart på det oppgaven spurte etter
    • at du har holdt tidsfrister
    • kvaliteten på det faglige innholdet i innleggene dine
    • den visuelle kvaliteten på loggen din. Hvordan skrift og farger fungerer sammen
    • helhetsinntrykk
    Hvis du har innspill å komme med når det gjelder vurderingskriteriene, er du velkommen til det.